Kontakt

SAMBI

Specijalizovani servis za pružanje usluga u oblasti higijene

Adresa: Vladimira Matijevića 82
Grad: Sremska Mitrovica
Telefon: 022/ 610-621
Fax: 022/ 613-623
PIB: 100793008
e-mail: velimir@sambi.rs